Als Amor de draad kwijtraakt

Het zijn echter geen statische begrippen – ze evolueren mee met je eigen, unieke levensloop en komen tot uiting onder verschillende gedaantes.
Maar wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit als men geconfronteerd wordt met dementie? Welke impact heeft dit voor zowel de persoon met dementie als voor zijn omgeving?
Wat als Amor de draad kwijtraakt…?

Het boek start vanuit een algemene kijk op seksualiteit en ouderen om daarna steeds verder toe spitsen op specifieke situaties met betrekking tot dementie.
Er wordt stilgestaan bij zowel de persoon met dementie als bij de impact van en voor de ruimere omgeving zoals mantelzorgers, hulpverleners en beleidsmakers.

Aan de hand van concrete en herkenbare casussen verwerft de lezer niet alleen theoretische inzichten, maar krijgt deze ook praktische handvatten aangereikt.

‘Als Amor de draad kwijtraakt…’ is een boek dat de professionele hulpverleners (maar ook  andere geïnteresseerden) tracht  te ondersteunen om met het thema ‘seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’ om te gaan.
Want laat ons eerlijk zijn: seksualiteit is en blijft toch altijd een beetje spannend…

Het boek is beschikbaar bij ECD Paradox en in de boekhandel.


WZC Morgenster VZW © 2019
Webdesign thinline.be