Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Versoepeling bezoek vanaf 15 juni 2020

Beste mantelzorger, familielid, contactpersoon,


Op vrijdagavond 5 juni dinsdagavond 9 juni 2020 kregen we nieuwe richtlijnen voor het organiseren van de bezoeken in het woonzorgcentrum. De Vlaamse Taskforce stelt een ruim kader voor waarbinnen elk woonzorgcentrum de bezoekregeling kan organiseren.

De veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers en mantelzorgers zijn onze eerste prioriteit, we trachten hierbij het evenwicht met het mentale en emotionele welzijn van ieder te bewaren.

Op maandag 15 juni 2020 start de nieuwe bezoekregeling in Exalta vzw. Enkel op weekdagen zal er bezoek mogelijk zijn. Dit bezoek zal doorgaan in onze personeelsruimte of op het terras van de personeelsruimte. De bezoektijd duurt een half uur waarbij twee bezoekers aanwezig kunnen zijn per cliënt. Om iedere cliënt de kans te geven om bezoek te ontvangen, vragen we om in de familiekring goed af te spreken en maximaal 2 bezoekmomenten per week te plannen. Cliënten die omwille van een verhuis naar het woonzorgcentrum of dergelijke een week in isolatie wonen, kunnen pas vanaf de tweede week bezoek ontvangen.

Tijdens de geplande bezoekmomenten is het mogelijk om uw familielid mee te nemen voor een wandeling buiten op het domein van Exalta | Morgenster. We vragen om tijdens dit bezoek steeds een mondneusmasker te dragen. Tevens ontsmet u vooraf en nadien de handen. We doen nadrukkelijk een beroep op ieder zijn verantwoordelijkheidszin. U neemt immers niet enkel verantwoordelijkheid voor uw eigen familielid maar ook voor alle cliënten waarmee hij/zij samenleeft.

Op dit moment kiezen we ervoor om bezoek op de kamer nog niet toe te laten. We beseffen dat deze vraag sterk leeft, maar op dit moment kunnen we dit nog niet op een veilige manier organiseren. Indien er veel kamerbezoeken gelijktijdig doorgaan, is het niet mogelijk om voldoende social distancing in te bouwen en kunnen we de bezoekersstroom en de cliënten onvoldoende gescheiden te houden (wat een duidelijke verwachting is van de overheid).

De cliënt meenemen naar huis wordt sterk afgeraden. Op dit moment houdt de overheid nog steeds de richtlijn aan dat deze cliënten bij terugkomst 2 weken in isolatie worden geplaatst als er geoordeeld wordt dat de maatregelen niet of niet correct zijn toegepast. Aangezien we geen zicht hebben op het toepassen van de maatregelen bij een huisbezoek bij familie, zullen we op dit moment dit bezoek niet versoepelen.

We melden eveneens dat de bistro nog niet opengaat. Dit heeft twee redenen; enerzijds hebben we deze ruimte nodig om meer bezoeken mogelijk te maken, anderzijds behouden we als maatregel dat er geen dranken of voeding worden genuttigd tijdens het bezoek in de cafetaria.

Het gebrek aan privacy in de bestaande babbelboxen is een belangrijke bezorgdheid waar we rekening mee houden. We willen hieraan tegemoet komen door een grotere ruimte beschikbaar te maken voor de bezoeken en door de mogelijkheid te voorzien om buiten een wandeling te maken of om het terras te gebruiken voor het bezoek.

Mocht er in de dagen na een bezoek een besmetting worden vastgesteld dan zullen de principes van contact tracing worden toegepast. Indien dit nodig is voor de veiligheid van alle betrokkenen kan een bijsturing van de bezoekregeling steeds worden doorgevoerd.

Deze huidige bezoekregeling gaat in vanaf maandag 15 juni 2020 en zal lopen tot dinsdag 30 juni 2020. We kiezen er voor om de versoepeling van de bezoekregeling in fases uit te werken en zullen tijdig verdere versoepelingen communiceren.

Hou zeker de website www.wzcmorgenster.be of de Facebookpagina in de gaten voor de updates. Bij vragen of bezorgdheden kan u mailen naar infocorona@exalta.be.

Met vriendelijke groet

Wouter Sonneville
Algemeen Directeur

De brief voor de familie kan u op deze link nalezen.


Vorig bericht: Kinderen op bezoek Volgend bericht: Bezoek in WZC vanaf 8 juni 2020
WZC Morgenster VZW © 2023
Webdesign thinline.be