Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Wijziging bezoekregeling en heropstart cafetaria

Beste familie, vertegenwoordiger, vrijwilliger

De nieuwe richtlijnen inzake de versoepelingen voor de woonzorgcentra zijn gekend. Voor ons huis betekent dit ook een nieuwe stap vooruit. We geven u graag de wijzigingen door voor de bezoekregeling die zal ingaan vanaf zaterdag 8 mei en het gebruik van de cafetaria die ingaat vanaf 17 mei.

Dit zijn de afspraken voor Exalta vzw:
- elke cliënt kan twee knuffelcontacten hebben voor een periode van twee weken. Daarnaast worden vanaf 8 mei ook andere sociale contacten toegestaan, zonder beperking in aantal. Het knuffelcontact kan de cliënt knuffelen, de andere bezoekers behouden de afstandsmaatregelen. Elke bezoeker draagt in het woonzorgcentrum een chirurgisch mondneusmasker. De duurtijd van het bezoek is niet meer vastgelegd, maar gaat binnen de bezoekuren door. We vragen om met maximum 2 bezoekers terzelfdertijd aanwezig te zijn op de kamer;
- de medewerker van de sociale dienst volgen de lijst van de knuffelcontacten op en passen, indien nodig, de naamlijsten aan. Wijzigingen kan u doorgeven per e-mail op socialedienstMS@exalta.be of per telefoon op 09 265 81 23;
- de bezoekuren passen we aan: elke dag van de week van 14 uur tot 17 uur. De bezoekers kunnen meermaals per week langskomen;
- wij vragen in het kader van contactonderzoek om je te registreren bij het binnenkomen.. Document daarvoor kan je terugvinden in de inkom. De deur is niet meer gesloten, bijgevolg is geen persoon meer aanwezig. Om overzicht op het aantal bezoek te behouden vragen wij om bij het binnenkomen van de leefgroep een collega aan te spreken;
- de cliënten kunnen het woonzorgcentrum met hun bezoek verlaten. Wij stimuleren het buiten wandelen en dit met maximaal tien mensen op een veilige afstand. Het bezoek bij de knuffelcontacten kan binnenshuis, bij andere sociale contacten blijft dit buiten;
- de cliënten vanuit verschillende afdelingen kunnen elkaar ontmoeten, bij voorkeur in de buitenlucht, maar groepsactiviteiten over meerdere afdelingen heen worden nog niet georganiseerd;
- vanaf 17 mei gaat de cafetaria terug open voor cliënten en hun bezoek. Dit kan zowel binnen als buiten met maximum 4 personen voor de duurtijd van 1 uur. De cafetaria is open van 14:30 tot 16:30. We vragen om binnen een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Externen worden nog niet in de cafetaria toegelaten. De cafetaria zal in eerste instantie per afdeling worden georganiseerd en wordt na 14 dagen geëvalueerd: op maandag en donderdag voor Zwanenhof, dinsdag en vrijdag voor Molenhof;
- de contactberoepen, zoals de kapper en pedicure zijn reeds terug opgestart;
- cliënten in de GAW’s (groep assistentiewoningen) Keizershof mogen voortaan ook samen komen in de voorziene gemeenschappelijke ruimte en kunnen vanaf 17 mei ook eten en drinken nuttigen. Dit kan met maximum 4 personen voor de duurtijd van 1 uur, mits het respecteren van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Wij blijven het voorzichtigheidsprincipe hanteren en vragen daarom aan bezoekers om de nodige voorzorgsmaatregelen te blijven hanteren. Binnen het woonzorgcentrum dient u het chirurgisch mondneusmasker steeds te dragen, de nodige afstand te bewaren en de correcte handhygiëne toe te passen. Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Als u vragen hebt, aarzel niet om te mailen naar infocorona@exalta.be of raadpleeg de website www.wzcmorgenster.be onder ‘Nieuws’.

Wouter Sonneville
Algemeen directeur

De brief kan u hier nalezen.


Vorig bericht: Binnenkort meer cafetariabezoeken Volgend bericht: Wijziging bezoekregeling
WZC Morgenster VZW © 2022
Webdesign thinline.be