Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Zorginspectie op bezoek

Tijdens het onaangekondigd bezoek van Zorginspectie in Exalta | Morgenster op 5 mei 2022 werden enkele tekortkomingen opgemerkt. De regiodirecteur, afdelingshoofden, medewerkers sociale dienst, kwaliteitscoördinator en medewerker technische dienst hebben voor elk van deze punten een actie uitgewerkt. Deze acties kan u nalezen in het remediëringsplan via deze link.

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zorginspectie is bevoegd voor het toezicht op onder andere de woonzorgcentra.

De inspecties vinden plaats in de voorziening. Zorginspectie wil kunnen vaststellen hoe de dagdagelijkse werking in een woonzorgcentrum verloopt. De inspecties worden daarom in principe niet aangekondigd. Tijdens de inspectiebezoeken gaat de inspecteur voornamelijk na of de voorwaarden aanwezig zijn om kwaliteit van zorg en veiligheid te garanderen. Het toezicht van Zorginspectie is gericht op het concreet aftoetsen van de regelgeving. De inspecteur baseert zijn vaststellingen op observaties, bevraging van medewerkers en verantwoordelijken, inzage in documenten en bevraging van cliënten en/of familieleden.

De contactgegevens zijn:
Zorginspectie
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 31
1030 Brussel
Tel: 02 553 34 34
e-mail: contact.zorginspectie@vlaanderen.be
Website: www.departementwvg.be/zorginspectie


Vorig bericht: Herfstcampagne boosterprik Volgend bericht: Verhoogde waakzaamheid
WZC Morgenster VZW © 2023
Webdesign thinline.be