Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Woonzorgcentrum

In het woonzorgcentrum vinden 63 ouderen een nieuwe thuis in een kleinschalige woonomgeving. Er is 1 living per groep van 15 bewoners en elke bewoner beschikt over een eigen kamer met alle comfort. Indien er nood is aan wonen met toezicht, bv. bij personen met dementie, dan hebben wij aangepaste eenheden

De kamers zijn ruim en uitgerust met een hoog-laag bed, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een zetel. Elke kamer beschikt daarnaast over een afzonderlijk sanitair gedeelte (douche, toilet, wastafel, spiegel). Er is een oproepsysteem (aan het bed en in het toilet) en een aansluitingsmogelijkheid voor TV en telefoon

De grote ramen zorgen voor veel licht en halen de groene omgeving naar binnen. De kamer kan met eigen meubels en volgens persoonlijke smaak worden aangekleed. 

Diverse gemeenschappelijke ruimtes zijn beschikbaar voor ontspanning, maaltijden, spirituele beleving en het ontvangen van familie en vrienden. Er zijn geen bezoekuren: iedereen is altijd welkom mits respect voor de middag- en nachtrust van de bewoners.

Morgenster beschikt over een gezellige bistro waar men zowel binnen als buiten op het terras een lekkere kop koffie kan drinken.

In de kapel vindt wekelijks een eucharistieviering plaats voor de bewoners die dit wensen.

Het park op het domein is vrij toegankelijk voor bewoners en bezoekers.

Algemeen streven we naar aangenaam wonen en een kwalitatief hoogstaande zorg met aandacht voor de totale persoon.

Wonen met verhoogd toezicht

Dertig bewoners verblijven in een omgeving die veiligheid en geborgenheid biedt en waar contact gestimuleerd wordt. De nood hieraan is het gevolg van ziekte, zoals o.a. dementie.

Binnen deze eenheden staat het dagelijks leven centraal d.w.z. elke bewoner beschikt over een eigen kamer maar leeft het grootste gedeelte van de dag in de living. De nadruk wordt gelegd op een rustige, huiselijke en gezellige sfeer.

De huismoeder/huisvader is de constant aanwezige. De kamer wordt gebruikt voor het slapen, de hygiënische zorg, bij ziekte of tijdens bezoek.

De omheinde tuin met kippenren sluit aan bij de livings. De bewoners kunnen zo op een veilige manier van de buitenlucht genieten.

Inspraak

Omdat we erg veel waarde hechten aan inspraak zijn er verschillende kanalen waarlangs iedereen zijn opmerkingen en ideeën kenbaar kan maken:

Gebruikersraad

Vier keer per jaar komen bewoners samen om hun verblijf en de dienstverlening van het woonzorgcentrum te bespreken. Ook familieleden van bewoners die zelf niet meer naar de gebruikersraad kunnen komen, zijn welkom om in hun naam te spreken. Vraagstelling en uitwisseling van informatie met verantwoordelijken van verschillende disciplines zijn steeds mogelijk.

Kwaliteitsbus

Ideeën, suggesties of opmerkingen kunnen (ook anoniem) genoteerd worden op een daartoe bestemd formulier en in één van de kwaliteitsbussen gestoken worden op elke afdeling. Iedere inbreng wordt beantwoord en krijgt een opvolging. Aan de inkom ligt een gastenboek waarin ideeën, suggesties of opmerkingen kunnen genoteerd worden.

Dienstverlening

De zorgteams (zorg- en verpleegkundigen) bieden begeleiding en verzorging onder leiding van twee afdelingshoofden.

De huismoeders begeleiden de bewoners op de eenheden 'wonen met verhoogd toezicht' in het leven van alledag. Hierbij wordt de familie zeer nauw betrokken.

De ergotherapeut draagt bij tot een aangename woon- en leefsfeer waarin de individuele levensgeschiedenis van elke bewoner de basis vormt voor activiteiten.

De paramedici (ergo- en kinesitherapeuten) zijn verbonden aan de afdeling en zorgen voor een gespecialiseerde begeleiding op maat van de bewoners.

De medewerkers huishoudelijke dienst zorgen ervoor dat de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes netjes en verzorgd zijn. Ze voeren ook logistieke en keukentaken uit.

De kok verzorgt dagelijks gevarieerde en smakelijke maaltijden. Bij speciale gelegenheden worden feestmaaltijden aangeboden.

Er wordt samengewerkt met een zelfstandige kapster en pedicure.

 

De medewerkers technische dienst zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van de infrastructuur en ondersteunen de medewerkers in de goede omgang met materialen.

De preventieadviseur bewaakt de veiligheid van de bewoners en de medewerkers.

De huisarts wordt gekozen door de bewoner zelf. Het is de huisarts die medicatie voorschrijft, beslist over opname in het ziekenhuis, het opstarten van een palliatief zorgdossier, enz.

De CRA's (coördinerend en raadgevend artsen) zijn verantwoordelijk voor het globaal medisch beleid. Zij geven vorming aan de medewerkers en zetelen in het maandelijks beleidsoverleg.

De aalmoezenier en de pastorale dienst verzorgen de eucharistievieringen en bieden een aanbod aan pastorale activiteiten doorheen het kerkelijk jaar. Er is eveneens aandacht voor humane zorg bij andersdenkenden.

 

De medewerkers sociale dienst verschaffen informatie, houden de wachtlijst bij en begeleiden de bewoner en zijn familie van bij de opname tot het afscheid.

De woonassistent heeft de verantwoordelijkheid over de bewoners van de assistentiewoningen en organiseert activiteiten met en voor hen.

De kwaliteitscoördinator actualiseert het kwaliteitshandboek, ondersteunt projecten en volgt klachten, opmerkingen en suggesties op. 

De veiligheidsconsulent volgt de informatieveiligheid van de persoonsgegevens op, registreert overtredingen en formuleert adviezen naar het directieteam.

De stafmedewerker algemeen beleid is verantwoordelijk voor diverse dossiers en superviseert het kwaliteitsbeleid.

De dagelijks verantwoordelijke verzorgt de coördinatie van het dagdagelijkse gebeuren in het woonzorgcentrum.

Het directieteam (algemeen directeur, directeur wonen en zorg, directeur financiën-administratie) ontwikkelt en voert het beleid van woonzorgcentrum Morgenster vzw en van de groep 'Wonen met zorg'.

De Raad van Bestuur bepaalt samen met de algemeen directeur het beleid op korte en lange termijn en bewaakt de realisatie ervan.

WZC Morgenster VZW © 2021